Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Usn. o zrušení rozhodnutí; 070EX 3494/15-212
Značka 070EX 3494/15-212
Původce Pospíchal Tomáš, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62885995, Tomáš Pospíchal DS: vh3g8wv, 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Czech Republic
Adresát Pospíchal Tomáš, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62885995, Tomáš Pospíchal DS: vh3g8wv, 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

1503494212.pdf (184.7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 10.07.2020
Má být vyvěšeno do 27.07.2020
Doručeno/Sejmuto 27.07.2020

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.07.2020 12:37
Do 27.07.2020 11:03