Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - movité věci; 7846955/21/2010-80541-110999
Značka 7846955/21/2010-80541-110999
Původce Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043 DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10
Adresát Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043 DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

DV_210177.pdf (2.7 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 27.10.2021
Má být vyvěšeno do 02.12.2021
Doručeno/Sejmuto 02.12.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.10.2021 10:21
Do 02.12.2021 11:06