Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j.118EX 535/14-44 - věci movité
Značka 118EX 535/14-44
Původce Jindra Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:42894581, Jan Jindra DS: k5ig8j5, Antonína Dvořáka 326, 511 01 Turnov
Adresát Jindra Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:42894581, Jan Jindra DS: k5ig8j5, Antonína Dvořáka 326, 511 01 Turnov
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

DVPVM-140053544.pdf (166.4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 12.06.2018
Má být vyvěšeno do 18.07.2018
Doručeno/Sejmuto 18.07.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.06.2018 10:26
Do 18.07.2018 09:01