Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Magistrát hl. m. Prahy
Kategorie Výběrová řízení
Název Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravot. pojišťovnami v oboru endokrinologie a diabetologie
Značka P10-095979/2018 OKK/2018/1483/VK
Původce MHMP, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Mariánské nám. 2, 110 01 Praha - Praha 1
Adresát MHMP, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Mariánské nám. 2, 110 01 Praha - Praha 1
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

mp10es6e4606be.pdf (118.8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 11.09.2018
Má být vyvěšeno do 23.10.2018
Doručeno/Sejmuto 23.10.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.09.2018 09:42
Do 23.10.2018 12:15