Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie oznámení
Název oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bytový dům včetně přípojek inženýrských sítí a kotev záporo
Značka P10-086800/2018 OST 071188/2017/La/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2017-071188.pdf (1.1 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 12.09.2018
Má být vyvěšeno do 01.10.2018
Doručeno/Sejmuto 01.10.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.09.2018 14:23
Do 01.10.2018 12:11