Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 183 DD 26/18 - věci nemovité hl.m. Praha
Značka 183 DD 26/18
Původce Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic
Adresát Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_183_DD_26-18.pdf (1.7 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 09.11.2018
Má být vyvěšeno do 14.12.2018
Doručeno/Sejmuto 14.12.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.11.2018 09:45
Do 14.12.2018 10:53