Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 13D429/2018 - věci movité
Značka 13D429/2018 - null
Původce Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465 DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Adresát Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465 DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

V000004.PDF (161.4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 05.12.2018
Má být vyvěšeno do 18.01.2019
Doručeno/Sejmuto 18.01.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 05.12.2018 15:04
Do 18.01.2019 10:43