Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška se nekoná; 144 EX 2215/19-68
Značka EX 2215/19-68
Původce Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72065699, Miloslav Zwiefelhofer DS: q3fpa3p, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
Adresát Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72065699, Miloslav Zwiefelhofer DS: q3fpa3p, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

190221568.pdf (183.5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 08.07.2020
Má být vyvěšeno do 24.07.2020
Doručeno/Sejmuto 24.07.2020

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 08.07.2020 09:21
Do 24.07.2020 12:56